Вы здесь

Наказ МОЗ України № 71 від 22.02.2002 р. Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.

Документ втратив чинність

Статус: Втратив чинність

Документи, що змінюють даний документ
Наказ МОЗ України від 05.12.2011 № 866 "Про втрату чинності наказу МОЗ України від 22.02.2002 № 71"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 71 від 22.02.2002
м. Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 866 (v0866282-11) від 05.12.2011 )
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції
З метою впровадження сучасних методів специфічної лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції для підвищення ефективності боротьби з ВІЛ/СНІДом НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції (додається);
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України довести затверджену інструкцію до закладів охорони здоров'я та установ державної санітарно-епідемічної служби, які проводять серологічну діагностику ВІЛ-інфекції та контролювати її виконання.
3. Інструкцію з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції затверджену Головним державним санітарним лікарем України 22.04.1994 вважати такою, що втратила чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Державного секретаря, Головного державного санітарного лікаря України Бобильову О.О.
Міністр
	
В.Ф.Москаленко

Затверджено

Наказ МОЗ України

N 71 від 22.02.2002

Інструкція з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекциї
ВСТУП
В теперішній час ВІЛ-інфекція стала однією з провідних проблем охорони здоров'я в усьому світі, в тому числі в Україні. Це пов'язано з розповсюдженням ВІЛ, неухильним збільшенням числа ВІЛ-інфікованих, важким перебігом хвороби, великими економічними витратами та іншими чинниками, що характеризують високу соціальну значимість цієї хвороби. В умовах відсутності засобів специфічної імунопрофілактики, достатньої кількості ефективних лікувальних препаратів основні заходи, що сприяють обмеженню розповсюдження інфекції, повинні бути зосереджені на попередженні зараження вірусом, зменшення людських, соціальних та економічних збитків, негативного впливу ВІЛ-інфекції на суспільство.
Перспективи підвищення ефективності боротьби з цією інфекцією в значній мірі пов'язані з впровадженням сучасних методів лабораторної діагностики, яка базується, перш за все, на методах виявлення противірусних антитіл, індикації вірусу, його антигенів, генного матеріалу, інших компонентів вірусу. Найбільшого впровадження в теперішній час набули методи визначення специфічних антитіл за допомогою імуноферментного аналізу. Серологічні обстеження на наявність антитіл до ВІЛ здійснюються в межах скринінгових досліджень і визначають рівень розповсюдження ВІЛ-інфекції, служать показником інфікованості серед окремих контингентів обстежуваних осіб. Скринінг являє собою методологічний підхід, який застосовують для обстеження населення чи окремих його контингентів для виявлення певного захворювання, його розповсюдженості та факторів, що сприяють виникненню та розвитку епідемічного процесу. При цьому скринінгові дослідження носять багатоетапний характер (первинні та підтверджуючі), і можуть бути спрямовані не тільки на виявлення захворювання та його поширення, але й на більш поглиблене обстеження з метою уточнення діагнозу та прийняття рішення про необхідне медичне втручання.
На сьогодні існує декілька методичних підходів до проведення скринінгових досліджень на ВІЛ. У відповідності з рекомендаціями ВООЗ (1997), обстеження проводять з метою забезпечення трансфузійних/трансплантаційних заходів (безпека донорської крові, її продуктів, тканин, органів, сперми, яйцеклітин), діагностики ВІЛ-інфекції та епідеміологічного нагляду. Ці стратегії визначають певний порядок проведення та спадкоємність первинних та підтверджуючих (верифікаційних) досліджень при тестуванні різних груп населення в залежності від мети обстеження та рівня розповсюдження ВІЛ-інфекції.
Серологічна діагностика ВІЛ-інфекції базується на визначенні сумарного спектру антитіл проти антигенів ВІЛ за допомогою імуноферментного аналізу з подальшим підтвердженням наявності специфічних антитіл із застосуванням спеціального алгоритму досліджень.
Перевагою імуноферментного методу тестування зразків сироваток порівняно з методом імунного блоту є те, що імуноферментні тест-системи мають більш високу чутливість, облік результатів тестування здійснюється за допомогою приладів, у зв'язку з чим проведення підтверджуючих досліджень з застосуванням їх комбінації на сьогодні вважається більш доцільним. Крім цього, використання комбінації імуноферментних тест-систем для верифікації наявності антитіл до ВІЛ в зразках сироваток значно зменшує вартість досліджень.
Метод імунного блоту доцільно застосовувати при поглибленому клініко-лабораторному обстеженні пацієнта при взятті його на облік у відповідній медичній установі (обласні, міські центри профілактики та боротьби зі СНІД або інші установи, яким надані ці функції), встановленні лабораторного діагнозу "ВІЛ-інфекція" дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, та в деяких випадках арбітражних досліджень.
Інструкція призначена для використання в закладах, які проводять серологічну діагностику ВІЛ-інфекції.
1. Порядок взяття, реєстрації та транспортування матеріалів для дослідження.
1.1. Матеріалом для виявлення антитіл до ВІЛ є сироватка або плазма крові.
1.2. Для забору крові необхідно мати: стерильні пробірки та пеніцилінові флакони з гумовими пробками або спеціально передбачені для цього пластикові пробірки, шприці на 5 - 10 мл, голки, марлеві тампони, розчин антисептика (70 град. етиловий спирт), бікси з стерильним матеріалом та інструментом.
1.3. Для приготування сироватки беруть з вени 7 мл крові в суху пробірку (без консерванту), закривають гумовою пробкою. Відділення сироватки від еритроцитів здійснюють не пізніше 3 годин після взяття крові таким чином: пробірку зі зразком крові ставлять в термостат на 30 хвилин при температурі 37 град. С, після чого відокремлюють згусток від стінок пробірки окремою для кожного зразка стерильною пастерівською піпеткою або скляною паличкою. Зразок крові на 1 - 2 години поміщають в холодильник при температурі +2 град. - +4 град. С. У випадку, коли сироватка недостатньо відділилась, зразки крові центрифугують 5 хвилин при 1500 об/хв. Сироватки переносять у стерильні пеніцилінові флакони з гумовими пробками або пластикові пробірки. Флакони або пробірки з сироватками маркірують і зберігають у холодильнику при температурі +2 град. - +4 град. С.
1.4. Зразки сироваток на кожному пункті забору крові реєструють в спеціальному журналі (додаток 1) і разом з двома примірниками направлення (додаток 2) передають в лабораторію діагностики ВІЛ-інфекції для дослідження не пізніше 3 діб від моменту забору крові. До передачі в лабораторію, сироватки зберігають в холодильнику при температурі +2 град. - +4 град. С. У тих випадках, коли сироватка не може бути доставлена в лабораторію у визначений термін, вона повинна бути заморожена в морозильній камері побутового холодильника і в замороженому стані доставлена в лабораторію в спеціальному контейнері з холодоагентом не пізніше 7-ої доби від моменту забору крові. Транспортування сироваток здійснюють відповідно до п.2.7. наказу МОЗ України від 25.05.2000 N 120 (z0819-00) "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД".
1.5. Для первинного скринінгу в лабораторію діагностики ВІЛ-інфекції доставляють зразки сироваток у кількості не менше 2,0 мл. Супроводжувальні документи (направлення) перевіряють на правильність та повноту оформлення та реєструють в журналі (додаток 4). Для проведення досліджень методом ІФА не приймають гемолізовані, хельозні сироватки, сироватки на згустку крові, а також такі, які мають бактеріальний проріст.
1.6. В окремих випадках, в разі необхідності обстеження дітей та людей з поганими венами, можна брати 3 - 4 краплини крові з пальця на фільтрувальний папір. Такі проби можна зберігати у холодильнику протягом 7-10 діб при температурі +2 град. - +4 град. С в щільно закритому поліетиленовому пакеті. Такий спосіб забору зразків можна проводити лише при застосуванні спеціального, призначеного для цього, фільтрувального паперу. Зразки крові на фільтрувальному папері використовують тільки для первинного скринінгу на антитіла до ВІЛ. Підтверджуючі дослідження здійснюють зі зразками сироваток крові.
Перед дослідженням зразків на антитіла до ВІЛ проводять елюцію "сухої краплини" наступним чином: з відбитку крові вирізають круг діаметром 3-4 мм, переносять в пробірку, додають 200 мкл буферу для розведення сироваток з діагностичної тест-системи або 0,9% розчину хлориду натрію ізотонічного, пробірку закривають і залишають на ніч при температурі +2 град. - +4 град. С. Отриманий розчин досліджують як зразок сироватки крові.
1.7. Відповідальність за правильне оформлення первинних направлень, підготовку та якість матеріалу (сироваток) несуть медичні працівники лікувального закладу, які проводять медичний огляд і здійснюють первинний забір крові.
1.8. Контроль за організацією збору та підготовкою зразків сироваток для дослідження на антитіла до ВІЛ покладається на керівників медичних закладів, де проводиться медичний огляд і здійснюється первинний забір крові.
2. Вимоги до діагностичних тест-систем.
2.1. Для досліджень на наявність антитіл до ВІЛ використовують тільки тест-системи, що зареєстровані в Україні та мають Сертифікат державної реєстрації України. Копія Сертифіката повинна зберігатися в лабораторії. Для скринінгу донорської крові слід застосовувати діагностичні тест-системи, в яких визначається оптична густина досліджуваного зразку, що дозволяє оцінити коректність проведеного аналізу в арбітражних випадках.
2.2. Тест-системи повинні зберігатися відповідно до вимог, викладених в інструкції до них. Відповідальність за дотримання умов зберігання тест-систем в лабораторії несуть спеціально призначені особи.
2.3. Надходження тест-систем та їх використання реєструється в журналі (додаток 3).
2.4. При виявленні неспецифічної дії тест-систем складається відповідний акт і направляється в Державне підприємство "Центр імунобіологічних препаратів" (03038, м. Київ, узвіз Протасів яр 4) або в іншу установу, якій надані функції контролю якості імунобіологічних препаратів.
3. Проведення первинних скринінгових досліджень на наявність антитіл до ВІЛ.
3.1. Зразки сироваток крові, що надійшли для проведення досліджень на наявність антитіл до ВІЛ, реєструють в журналі (додаток 4).
3.2. Дослідження методом імуноферментного аналізу дозволяється здійснювати тільки разовими наконечниками для автоматичних дозаторів.
3.3. Проведення досліджень проводять згідно з інструкцією до діагностичної тест-системи, що застосовується. Досліджувані зразки вважаються позитивними, негативними або сумнівними у відповідності до критеріїв, визначених в інструкції до кожної тест-системи. Результати досліджень реєструють в журналі протоколів (додаток 5).
3.4. При отриманні позитивного результату в первинному тестуванні, цей же зразок сироватки досліджують вдруге відповідно до умов, викладених в інструкції до тест-системи. Якщо при повторному тестуванні виявлено негативний результат, сироватка вважається такою, що не містить антитіл до ВІЛ. Кров донорів, зразки сироваток яких визначені як негативні при повторному тестуванні, може використовуватись без обмежень. Кров донорів, зразки сироваток яких визначені як позитивні при повторному тестуванні, відносять до абсолютного браку і знищують відповідно до інструкції.
В разі отримання позитивного або сумнівного результату при повторному тестуванні, первинну сироватку направляють для проведення підтверджуючих (верифікаційних) досліджень в лабораторію, якій надано функції проведення таких досліджень. Перелік лабораторій, які здійснюють підтверджуючі дослідження, визначає МОЗ України. Про направлення зразка сироватки на верифікаційні дослідження роблять відповідний запис в журналі (додаток 6).
Донор, сироватка крові якого направлена на верифікаційні дослідження як позитивна або сумнівна, заноситься в картотеку як умовно позитивний щодо ВІЛ 1/2. Кров знищується відповідно до інструкції. При отриманні відповіді згідно з додатком 9, наступна крово- чи плазмодача може бути здійснена через 6 місяців. Кров чи плазма зберігається до отримання негативного результату при скринінговому дослідженні з обов'язковим підтверджуючим дослідженням на наявність антитіл до ВІЛ 1/2. При отриманні негативних результатів дослідження сироватки крові, донор знімається з обліку як умовнопозитивний; кров використовується як безпечна.
3.5. Для верифікаційних досліджень зразок сироватки крові направляють в лабораторію в кількості не менше 1,5 мл; якість сироватки повинна відповідати вимогам, викладеним в п.1.5. Кожний зразок сироватки супроводжують направленням (додаток 7), всі пункти якого повинні бути заповнені. При направленні на верифікаційні дослідження сироваток крові осіб, яких обстежують за кодом 113 (обстеження за клінічними показаннями), додатково необхідно вказувати клінічний діагноз.
3.6. Якщо немає можливості доставити сироватку в лабораторію для верифікації протягом 72 годин від моменту проведення первинного скринінгу, дозволяється заморожувати сироватки в морозильній камері холодильника при температурі -18 град. - -20 град. C (в тих випадках, коли зразок сироватки, направлений для первинного скринінгу, не був попередньо заморожений). Доставку таких зразків здійснюють в замороженому стані в спеціальному термосі або в контейнері з використанням холодоагенту.
3.7. Відповідальність за якість матеріалу, який направляють для верифікаційних досліджень, покладається на завідуючого лабораторією діагностики ВІЛ-інфекції, в якій проводився первинний скринінг. Своєчасна доставка матеріалів в лабораторію для підтверджуючих досліджень забезпечується особами, на яких покладено ці функції в області (місті).
3.8. Зразки сироваток крові дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями супроводжуються спеціальним направленням (додаток 8).
4. Проведення підтверджуючих досліджень сироваток крови на наявність антитіл до ВІЛ.
Проведення підтверджуючих досліджень здійснюють лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції, на які МОЗ України покладені ці функції.
4.1. Проведення підтверджуючих досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з первинним зразком сироватки.
4.1.1. Зразки сироваток крові, що надійшли для проведення підтверджуючих досліджень, попередньо тестують за допомогою імуноферментних тест-систем (перше дослідження). Перелік рекомендованих тест-систем та критерії позитивності результатів досліджень (співвідношення оптичної густини зразка сироватки до граничного рівня) визначає МОЗ України окремим листом.
4.1.2. Сироватки, визначені як негативні при проведенні досліджень за допомогою першої тест-системи (тобто в першому дослідженні), вважаються такими, що не містять антитіл до ВІЛ. Лабораторія, яка проводила ці дослідження, надсилає письмову довідку за формою (додаток 9) на адресу установи, що направила зразок на дослідження.
4.1.3. В разі отримання позитивного результату в першому дослідженні, зразок сироватки підлягає дослідженню на додатковій імуноферментній тест-системі, заснованій на використанні іншого антигенного препарату та/або іншого принципу аналізу (друге дослідження).
4.1.4. Сироватки, визначені як позитивні відповідно до критеріїв позитивності при застосуванні обох імуноферментних тест-систем, вважаються такими, що містять антитіла до ВІЛ. Лабораторія, яка проводила верифікаційні дослідження, надсилає письмову довідку за формою (додаток 10) на адресу установи, що направила зразок на дослідження.
4.1.5. В разі отримання позитивного результату тестування зразка сироватки в одній тест-системі та негативного в другій або позитивних результатів в обох тест-системах, які не відповідають критеріям позитивності, результат підтверджуючих досліджень вважається невизначеним. В таких випадках необхідні додаткові дослідження з другим зразком сироватки, який бажано отримати через 2 тижні після первинного забору крові. Особа встановлюється на облік в лабораторії, що проводила верифікаційні дослідження і подальше обстеження здійснюють відповідно до рекомендацій, наданих в довідці цією лабораторією (додаток 11).
Другий зразок сироватки досліджують одночасно в двох тест-системах. В разі отримання негативних результатів тестування, особа вважається неінфікованою. Позитивні результати тестування 2-го зразка сироватки, що відповідають критеріям позитивності, свідчать про інфікування ВІЛ. При позитивному результаті тестування 2-го зразка сироватки в одній тест-системі, але негативного в другій або позитивних результатів в обох тест-системах, які не відповідають критеріям позитивності, необхідно повторити взяття крові через місяць. При позитивному результаті тестування 3-го зразка сироватки в одній тест-системі, але негативного в другій, особа вважається неінфікованою і знімається з обліку. При позитивних результатах тестування 3-го зразка сироватки в обох тест-системах, які не відповідають критеріям позитивності, рекомендовано провести поглиблене лабораторне обстеження особи з застосуванням методу імунного блоту. Негативні результати імунного блоту є підставою для зняття особи з обліку. До отримання заключних результатів тестування, особа знаходиться на обліку в лабораторії, що проводила підтверджуючі дослідження.
4.1.6. Інформування медичних установ про результати лабораторного дослідження на наявність антитіл до ВІЛ здійснюється відповідно до діючої нормативної бази, виключно в письмовій формі на адресу відповідальних працівників цих установ з дотриманням правил конфіденційності на всіх етапах передачі інформації.
4.1.7. Після проведення підтверджуючих досліджень, залишки зразків сироваток заморожують і зберігають з метою додаткової перевірки (в разі необхідності) протягом 6 місяців при температурі -18 град. - -20 град. С.
4.2. Проведення підтверджуючих досліджень при встановленні діагнозу "ВІЛ-інфекція" (лабораторно).
4.2.1. Підтверджуючі дослідження з застосуванням методу імунного блоту здійснюють з метою поглибленого клініко-лабораторного обстеження пацієнтів, які мають довідку про виявлення антитіл до ВІЛ в первинному зразку сироватки при встановленні їх на облік у відповідній медичній установі (обласні, міські центри профілактики та боротьби зі СНІД або інші установи, яким надані ці функції); обстеженні пацієнтів з невизначеними (протягом 1,5-2 місяців) результатами досліджень на наявність антитіл до ВІЛ; при обстеженні дітей у віці 18 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, та в деяких інших випадках (проведення арбітражних досліджень, дослідження на вимогу слідчих органів та ін.). Результати імунного блоту інтерпретують згідно з інструкцією до тест-системи, яку застосовують в лабораторії. Довідку про результати тестування оформлюють відповідно до додатків 12 та 13.
4.2.2. В разі неможливості проводити дослідження методом імунного блоту дозволяється здійснювати верифікацію з застосуванням комбінації імуноферментних тест-систем, які різняться антигенними препаратами або засновані на іншому принципі аналізу.
Верифікаційні дослідження із застосуванням імуноферментних тест-систем здійснюється наступним чином:
а) Сироватку досліджують за допомогою першої імуноферментної тест-системи. Зразок сироватки, визначений як негативний при тестуванні в цій тест-системі, вважається таким, що не містить антитіл до ВІЛ, про що надається довідка (додаток 9).
б) Зразок сироватки, визначений як позитивний в першій тест-системі, досліджують за допомогою другої тест-системи. Сироватка, визначена як позитивна відповідно до критеріїв позитивності в двох тест-системах, вважається такою, що містить антитіла до ВІЛ і про це надається відповідна довідка (додаток 10).
в) Якщо результати тестування за допомогою першої та другої тест-систем різняться (тобто в другій тест-системі отримано негативний результат), сироватку досліджують в третій тест-системі. В разі отримання негативного результату тестування в третій тест-системі, особа вважається неінфікованою ВІЛ за відсутності у пацієнта ризику інфікування протягом останніх трьох місяців. Про негативні результати досліджень надається довідка (додаток 9).
г) В разі отримання позитивного результату тестування в третій тест-системі або при негативному результаті тестування за наявності у особи ризику інфікування протягом останніх трьох місяців, подальше обстеження здійснюють відповідно до пункту 4.1.5. цієї інструкції.
5. Устрій та утримання приміщень лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції.
5.1. Лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції повинні бути акредитовані згідно діючих нормативних документів України. Кожна лабораторія повинна мати паспорт (додаток 14), набір приміщень (додаток 15) та оснащення (додаток 16).
5.2. Розміщення лабораторних кімнат повинно максимально забезпечити поточність серологічних досліджень. Приміщення, в якому приймають та реєструють матеріал, доцільно розмістити при вході у лабораторію, суміжно з приміщенням, де проводять підготовку сироваток для серологічного аналізу, враховуючи поточність роботи з досліджуваним матеріалом. Автоклавну, моєчну, препараторську доцільно згрупувати у одному місці.
5.3. Лабораторія повинна бути забезпечена водопроводом, каналізацією, енергопостачанням, центральним опаленням, обладнана раковинами для посуду з матеріалів, що легко миються та не псуються від дезінфектантів; усі приміщення лабораторії повинні мати природне або штучне освітлення, що відповідає будівельним нормам та правилам. У лабораторних кімнатах бажано мати проточно-витяжну вентиляцію. Підлога у лабораторії має бути вкрита лінолеумом або керамічною плиткою. Робочі поверхні столів мають бути металевими або пластиковими, що легко обробляються і не пошкоджуються дезрозчинами. Лабораторні меблі повинні легко митись.
6. Вимоги до обладнання, що використовується при проведенні ІФА.
6.1. Лабораторія, що проводить діагностичні дослідження повинна бути забезпечена обладнанням згідно додатку 16.
6.2. Спектрофотометри (рідери) для імуноферментного аналізу, що використовуються в лабораторіях, повинні мати Сертифікат Державної реєстрації України, копія якого зберігається в лабораторії. Рідери підлягають щорічному метрологічному контролю відповідними установами.
Рідер повинен бути розташований в тіньовій, сухій частині приміщення. Заборонено розташовувати рідер безпосередньо під прямими сонячними променями. Оптичні частини рідеру повинні утримуватись в чистоті, слід уникати їх забруднення краплинами розчинів та пилом. При роботі з рідером необхідно дотримуватись вимог, викладених в інструкції до приладу.
6.3. В лабораторії рекомендовано застосовувати автоматичні промивачі планшетів. Промивачі підлягають регулярному профілактичному обслуговуванню для забезпечення їх ефективної та надійної роботи. Обслуговування промивачів проводять співробітники лабораторії відповідно до вимог, викладених в інструкції до приладу.
6.4. Лабораторія повинна бути оснащена достатньою кількістю одно- та багатоканальних дозаторів, що забезпечує стандартизацію роботи. Автоматичні дозатори повинні задовольняти діапазон необхідних об'ємів.
Всі дозатори повинні бути підписані відповідно до тієї операції, для якої вони використовуються та щорічно перевірятися метрологічною службою. Не дозволяється проводити тестування дозаторами, що не пройшли перевірку і не мають про це відповідного документу.
6.5. Кожний прилад повинен мати ярлик (етикетку), де слід вказати:
- назву приладу, заводський номер, назву фірми-виробника;
- дату придбання та дату початку експлуатації;
- дату проведення останнього метрологічного контролю;
- дату проведення сервісного обслуговування приладу інженером;
7. Правила дотримання протиепідемичного режиму.
7.1. Робота в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції проводиться після отримання дозволу режимної комісії.
7.2. Відповідно до чинного законодавства робота в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції проводиться з дотриманням правил індивідуального захисту: медпрацівник працює в халаті, шапочці, обов'язково в гумових рукавичках. Рекомендується при роботі застосовувати пластикові щитки або окуляри для запобігання попаданню в очі краплин сироваток або робочих розчинів.
7.3. Доставка зразків сироваток в лабораторію здійснюється в спеціальних контейнерах, термосах, біксах та ін., що щільно закриваються та вироблені з матеріалу, який не псується при дезінфекції. Оптимальною вважається доставка контейнерів з досліджуваним матеріалом в сумках-холодильниках. Зразки сироваток повинні доставлятися в герметично закритих пеніцилінових флаконах або в пластикових пробірках типу Епендорф.
7.4. Розпакування матеріалів, доставлених в лабораторію для дослідження, проводиться з дотриманням запобіжних заходів, в гумових рукавичках, на емальованих, пластикових або металевих лотках. В такому вигляді проби переносять в кімнату для підготовки матеріалів для серологічних досліджень. Контейнери, в яких доставили зразки сироваток, після розвантаження обробляють дезрозчинами.
Перед роботою слід оглядати шкіру на руках співробітників, які будуть проводити дослідження методом ІФА. В разі наявності пошкодження шкіри на руках, фахівці повинні бути звільнені від виконання цієї роботи до повного загоєння ран.
7.5. В приміщеннях, призначених для прийому матеріалу та проведення серологічних досліджень, забороняється виконувати інші роботи. Кімнати для серологічних досліджень повинні мати:
- лабораторний стіл для посуду;
- лабораторний стіл для апаратури (спектрофотометр,
промивач та ін.);
- стіл для серологічної роботи;
- холодильники побутові для зразків сироваток та
зберігання тест-систем;
- термостат.
7.6. Для знезараження гумових рукавичок, флаконів із зразками сироваток необхідно мати ексикатори або інший посуд, що закривається кришками, з відповідним дезінфікуючим розчином.
7.7. Лабораторний посуд, що використовується для приготування робочих розчинів, заборонено обробляти синтетичними миючими засобами. Допускається обробка 5% розчином перекису водню з подальшою промивкою в проточній і дистильованій воді.
7.8. Для обробки гумових рукавичок і рук використовують лише дезінфікуючі засоби спеціальної дії, призначені для знезараження вірусних та бактеріальних агентів, що дозволені для застосування в Україні (додаток 17).
7.9. Весь посуд з дезрозчинами повинен бути промаркирований: назва дезрозчину, його концентрація, призначення і дата приготування. В приміщеннях, де проводять серологічні дослідження, забороняється використовувати для поточної дезінфекції препарати, до складу яких входять хлор і аміак.
7.10. Сироватку або інший досліджуваний матеріал набирають тільки за допомогою автоматичних дозаторів.
7.11. Після закінчення досліджень флакони з сироватками закладають в спеціальний маркірований посуд (каструлі, відра, баки), які закриваються кришкою з дезінфікуючим розчином (5% розчин перекису водню, 3% розчин хлораміну, прозорий розчин хлорного вапна, 0,6% прозорі розчини нейтрального гіпохлориду кальцію /НГК/, гіпохлориду кальцію технічного /ГКТ/ або інші дезінфектанти, що дозволені для використання в Україні).
Другий спосіб знезараження - в паровому котлі стерилізатора при режимі 2,0 кгс/кв. см при температурі 120 град. С протягом 60 хвилин. Таким чином знезаражують і разовий інструментарій.
7.11. Поверхні столів і всі предмети, які контактували з досліджуваним матеріалом (дозатори, ручки холодильників, термостатів та ін.), повинні бути знезаражені після роботи. Для цього використовують тільки 70 град. спирт або інші дезінфектанти спеціальної дії, призначені для знезараження вірусних та бактеріальних агентів, що дозволені для використання в Україні. Забороняється обробляти спиртом оптичну частину спектрофотометрів, гребінки промивачів для планшет. Після проведення досліджень гребінка промивача для імунологічних планшет промивається відповідно до інструкції до кожного окремого типу приладу.
7.12. В разі наявності видимих плям крові, їх слід спочатку залити дезінфікуючим розчином на рекомендований час знезараження, потім видалити суміш крові і дезінфікуючого засобу, помістити тампон чи серветку в дезінфікуючий розчин.
7.13. Після закінчення роботи співробітник лабораторії зобов'язаний протерти стіл дезінфікуючим розчином, знезаразити гумові рукавички, в яких проводили дослідження. Після зняття рукавичок, обробити спиртом руки, а потім старанно вимити їх милом.
7.14. Підлогу в кінці робочого дня дезінфікують 1% розчином хлораміну, 1% розчином прозорого хлорного вапна або іншими дезінфектантами, приміщення провітрюють. Після дезінфекції і вологого прибирання приміщення проводять знезаражування повітря за допомогою бактерицидних ламп типу ДБ-30 протягом 60 хв. При визначенні кількості ламп виходять із розрахунку: 2,5 вт на 1 куб.м для ламп без екрану і 1,0 вт на 1 куб.м - для тих, що з екраном.
7.15. Спеціальний одяг перед пранням замочують на 3 години в 1 % розчині хлораміну або 3% розчині перекису водню з 0,5% миючим засобом (температура розчину +50 град. С), або автоклавують при 1,0 кгс/кв. см при температурі 120 град. С протягом 45 хв. Плями крові попередньо змочують розчинами більш високої концентрації (як для поверхні). Прання халатів та іншого спеціального одягу вдома категорично заборонено.
7.16. Приготування дезінфікуючих розчинів, знезараження біологічного матеріалу та посуду проводять в окремому приміщенні, яке добре провітрюється, з використанням засобів індивідуального захисту - гумових рукавичок, герметичних окулярів (тип 110-2, 110-3 або моноблок), респіраторів з протигазовим патроном марки А або Б (тип РУ-60М, РПГ-67 і ін.), халата, шапочки, гумового фартуха.
7.17. Запаси препаратів для приготування дезрозчинів зберігають в захищеному від прямих сонячних променів місці.
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню
Начальник управління профілактики
соціально небезпечних хвороб, СНІДу
та формування здорового способу
життя
	
М.П.Жданова
Л.В.Бочкова

Додаток 1

Журнал реєстрації забору крові для дослідження на антитіла до ВІЛ

------------------------------------------------------------------

| Дата| N |П.І.Б.|Рік  |Стать| Код,  | Дата  |Результат|При- |

|забо-|п/п|   |народ-|   |діагноз *|відправ-|дослід- |мітка|

|ру  |  |   |ження |   |     |лення  |ження  |   |

|   |  |   |   |   |     |зразка |     |   |

|-----+---+------+------+-----+---------+--------+---------+-----|

| 1 | 2 |  3 | 4  | 5 |  6   |  7  |  8  | 9 |

|-----+---+------+------+-----+---------+--------+---------+-----|

|   |  |   |   |   |     |    |     |   |

------------------------------------------------------------------

____________
* - Діагноз вказують лише для осіб, які обстежуються за кодом 113

Додаток 2

____________________________________

назва закладу, який направляє зразки

на дослідження

НАПРАВЛЕННЯ
на дослідження зразків сироваток крові на наявність антитіл до ВІЛ

в________________________________________________________________

         (назва установи та лабораторії)

--------------------- ------ -------------------------------------

| N  |Реєстраційний |Стать |  Код/  | Дата | Результат  |

|п/п * |  номер ** |   |діагноз ***| забору | дослідження |

|   |       |   |      | крові |       |

|------+--------------+------+-----------+--------+--------------|

| 1  |   2    | 3  |   4  |  5  |    6   |

|------+--------------+------+-----------+--------+--------------|

|   |       |   |      |    |       |

------------------------------------------------------------------

                  Посада, прізвище, підпис особи,

                  яка направила матеріал

                  ______________________________

                  "_____" ____________     р.

____________
* - заповнюється в медичному закладі, який направляє зразок сироватки
** - заповнюється в лабораторії, яка проводить первинний скринінг
*** - діагноз вказують лише для осіб, які обстежуються за кодом 113

Додаток 3

Журнал надходження та використання тест-систем

------------------------------------------------------------------

|     Отримано            Використано       |

|----------------------------------------------------------------|

|Дата|Назва |Серія |Кількість|Дата|Назва|Серія|Кількість|Залишок|

|  |т/с та|та   |     |  |т/с |   |     |    |

|  |фірми-|термін |     |  |   |   |     |    |

|  |вироб-|придат-|     |  |   |   |     |    |

|  |ника |ності |     |  |   |   |     |    |

|----+------+-------+---------+----+-----+-----+---------+-------|

| 1 | 2  |  3  |  4  | 5 | 6 | 7 |  8  |  9  |

|----+------+-------+---------+----+-----+-----+---------+-------|

|  |   |    |     |  |   |   |     |    |

------------------------------------------------------------------

Додаток 4

Журнал реєстрації сироваток крові, які надходять в лабораторію діагностики ВІЛ-інфекції для проведення досліджень на наявність антитіл до ВІЛ

------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Назва|Кіль-|Стать|Код|Дата |Дата  |Результат|При- |

|п/п|надход-|уста-|кість| ч/ж |  |забору|дослід-|     |мітка|

|  |ження |нови |   |   |  |крові |ження |     |   |

|---+-------+-----+-----+-----+---+------+-------+---------+-----|

|  |    |   |   |   |  |   |    |     |   |

------------------------------------------------------------------

Додаток 5

Журнал протоколів проведення досліджень методом ІФА
Проведення досліджень методом ІФА реєструють в журналі протоколів, де відображають:
- дату проведення дослідження;
- номер протоколу;
- найменування тест-системи та її серію;
- схему планшету з зазначенням розміщення обстежуваних зразків. Після закінчення аналізу на схемі кольоровим маркером відмічають позитивні зразки та зразки, які входять до "сірої зони";
- протокол, де детально вказано, які зразки з якої установи досліджуються і місце їх розташування на планшеті;
- паперову стрічку, де надруковані результати аналізів, отримані на спектрофотометрі. Після закінчення аналізу на стрічці кольоровим маркером відмічають позитивні зразки та зразки, які входять до "сірої зони";
- висновки результатів досліджень, де вказано скільки отримано негативних, позитивних результатів та зразків, які входять до "сірої зони";
- під кожним протоколом підписується лікар-лаборант, відповідальний за проведення ІФА та лаборант, який проводив дослідження.

Додаток 6

Журнал реєстрації сироваток, направлених для проведення верифікаційних досліджень

------------------------------------------------------------------

|N |N *  |Код|Дата   |Дата    |Результат |Рекомен-|При- |

|п/п|пацієн-|  |проведен-|направлен- |верифіка- |дації  |мітка |

|  |та   |  |ня ІФА  |ня на вери-|ційних  |    |   |

|  |    |  |     |фікаційні |досліджень|    |   |

|  |    |  |     |дослідження|     |    |   |

|---+-------+---+---------+-----------+----------+--------+------|

| 1 |  2  | 3 |  4  |   5  |   6  |  7  | 8  |

|---+-------+---+---------+-----------+----------+--------+------|

|  |    |  |     |      |     |    |   |

------------------------------------------------------------------

Додаток 7

_____________________________________

(назва медичної установи,

_____________________________________

яка направляє зразки сироваток крові)

Направлення
на проведення підтверджуючих досліджень на наявність антитіл до ВІЛ

В ____________________________________________________________

    назва установи, в яку направляється сироватка

    Особа N *

___________________________

Стать ______________________ Дата народження __________________

Код контингенту (або діагноз)__________________________________

Дата останнього позитивного аналізу в ІФА______________________

Назва тест-системи_______________ N серії______________________

Показник Cut off (граничний рівень)____________________________

Показник оптичної щільності зразка_____________________________

Адреса лабораторії, яка направила сироватку:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Телефон_________________Телетайп і телеграфна анкета___________

_______________________________________________________________

                Посада, прізвище, підпис особи,

                     яка направила матеріал

                _______________________________

                "_____" ___________      р.

Додаток 8

_____________________________________

_____________________________________

Назва та штамп установи, яка направила зразок сироватки.

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення досліджень з зразком сироватки крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю

            Дані про дитину:

Особа (N або П.І.Б. дитини) _____________________

Стать ___________________________________________

Дата народження _________________________________

Код _____________________________________________

Дата забору крові _______________________________

            Дані про матір:

Особа (N або П.І.Б. матері) _____________________

Шлях інфікування матері та код, за яким

вона була обстежена ____________________________

Дата встановлення первинного діагнозу матері

_________________________________________________

Підпис особи, яка направила зразок сироватки_____________________

Дата направлення зразка сироватки________________________________

Додаток 9

Штамп установи,

яка проводила дослідження

             В (назва установи)

             ________________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N _____

   В    лабораторії__________________________________________

проведено підтверджуючі дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з

сироваткою крові пацієнта:________________________________________

   При проведенні досліджень методом ІФА від "__"_____________р. 

антитіла до ВІЛ не виявлені.

 Зав. лабораторією                підпис

Додаток 10.

Штамп установи,

яка проводила дослідження

             В (назва установи)

             _______________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N _____

   В лабораторії_____________________________________ проведено 

підтверджуючі дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з сироваткою 

крові пацієнта:

  На підставі  лабораторних  досліджень  методом  ІФА  від

"__"__________р. зразок сироватки крові пацієнта ________________

розцінюється як такий, що містить антитіла до ВІЛ.

 Зав. лабораторією                підпис

Додаток 11а.

                    назва установ

             _______________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N _____

   В лабораторії______________________________________ проведено

підтверджуючі дослідження на наявність  антитіл  до  ВІЛ  з

застосуванням комбінації ІФА-тест-систем сироватки крові пацієнта

   В тест-системі "___________" від "___"_______________ р. 

виявлено первинний позитивний результат. Пацієнт встановлюється на 

облік в лабораторії, що проводила підтверджуючі дослідження.

   Рекомендовано: надіслати зразок сироватки крові зазначеного

пацієнта у   кількості   1,5   мл   для   повторного

обстеження через ________________________________

 Зав. лабораторією                підпис

Додаток 11б.

                   назва установи

             _______________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N _____

   В лабораторії ______________________________________проведено

підтверджуючі дослідження    на    наявність    антитіл

до ВІЛ  з  застосуванням комбінації ІФА-тест-систем сироватки

крові пацієнта ___________________________________________________

   В тест-системі "________________" від "__"_________________р. 

виявлено повторно позитивний результат.

   Рекомендовано: надіслати зразок сироватки крові зазначеного

пацієнта у   кількості   1,5   мл   для   повторного

обстеження через ______________________________

 Зав. лабораторією                підпис

Додаток 11в.

                  назва установи

             _______________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N ___

   В лабораторії _____________________________________ проведено

підтверджуючі дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з сироваткою

крові пацієнта: __________________________________________________

   При проведенні досліджень від "__"_________________р. 

антитіла до ВІЛ не виявлені. Знятий з обліку в лабораторії, що 

проводила підтверджуючі дослідження.

 Зав. лабораторією                підпис

Додаток 12

назва установи

             _______________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N _____

   В лабораторії _____________________________________ проведено

підтверджуючі дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з сироваткою

крові пацієнта: __________________________________________________

  При проведенні досліджень методом ІФА від "__"______________р.

виявлено позитивний результат.

   При проведенні досліджень методом імунного блоту від 

"__"_________________ р. виявлено антитіла до наступних 

діагностичних білків ВІЛ-1:

------------------------------------------------------------------

| gp 160 | gp 120 | p 6* | p 55 | p 5*| gp 41 | p 3* | p 2*| p 18|

|--------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+-----|

|    |    |   |   |   |    |   |   |   |

------------------------------------------------------------------

   На підставі отриманих результатів зразок сироватки крові 

пацієнта _________________________________ розцінюється як такий, 

що містить антитіла до ВІЛ.

 Зав. лабораторією                підпис

____________
* - назва білків визначена в інструкції до конкретної тест-системи

Додаток 13

             назва установи

             _______________________________________

                         Головному лікарю

ДОВІДКА N _____

   В лабораторії __________________________________  проведено

підтверджуючі дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з сироваткою

крові дитини: ____________________________________

   При проведені    досліджень   методом   ІФА   від

"__"_________________ р. виявлено позитивні результати.

   При проведенні дослідження сироватки методом імунного блоту

виявлено антитіла до наступних білків ВІЛ-1:

------------------------------------------------------------------

| gp 160 | gp 120 | p 6* | p 55 | p 5*| gp 41 | p 3* | p 2*| p 18|

|--------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+-----|

|    |    |   |   |   |    |   |   |   |

------------------------------------------------------------------

   Зразок сироватки від _________________________ розцінюється

як такий, що містить антитіла до ВІЛ. Отримані лабораторні

результати є підставою для встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція у

дитини.

 Зав. лабораторією                підпис

____________
* - назва білків визначена в інструкції до конкретної тест-системи

Додаток 14

Паспорт
лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції, яка проводить дослідження на антитіла до ВІЛ

Назва установи___________________________________________________

Установа_________________________________________________________

Адреса___________________________________________________________

Телефони : головного лікаря______________лабораторії_____________

Дата початку роботи___________Кількість бригад_________змін______

Час роботи_______________________________________________________

Виробнича потужність_________________________аналізів на рік

          Матеріально-технічна база

Приміщення: окремий будинок, блок будинку,

       відсік будинку,  частина поверху,

         (потрібне підкреслити)

інше (вписати)___________________________________________________

Загальна площа___________________кв.м., корисна площа________кв.м.

Виходи:  окремі для персоналу і надходження матеріалу,

     сполучений з_________________________________

     єдиний для персоналу і надходження матеріалу

Наявність окремих кімнат для:

Приймання матеріалу________________кв.м.

Реєстраційної______________________кв.м.

Препараторської____________________кв.м.

Серологічної_______________________кв.м.

Передбоксника до серологічної______________________кв.м.

Мийної_____________________________кв.м.

Автоклавної________________________кв.м.

Холодильної камери_________________кв.м.

Матеріальної (кількість)

     загальна площа___________кв.м.

Ординаторської_____________________кв.м.

Кабінету завідуючого_______________кв.м.

Гардеробу__________________________кв.м.

Душової____________________________кв.м.

Туалету____________________________кв.м.

Схема руху матеріалу і план приміщення додаються.

Вентиляція : приточно-витяжна (автономна, загальна), природна

          (необхідне підкреслити)

Водозабезпечення: водопровідне, інше джерело_________________

Каналізація: центральна, місцева

Джерело отримання гарячої води_______________________________

Енергозабезпечення: від мережі, автономне, акумулятор________

Прання спецодягу: на місці, в спеціалізованій, загальній

пральні.

Матеріальне забезпечення

Спектрофотометри:___________________марка____________________

Автоклави___________________________марка____________________

Промивачі планшетів:________________марка____________________

Мийні машини________________________марка____________________

Центрифуги__________________________марка____________________

Сухожарові шафи_____________________марка____________________

Термостати__________________________марка____________________

Холодильники________________________марка____________________

Бактерицидні лампи (кількість)_______потужність на куб.м.____

Автоматичні дозатори_________________________________________

Дані метрологічного контролю обладнання______________________

_____________________________________________________________

Кадровий склад (1):

лікарів________________

лаборантів_____________

санітарок______________

-----------------------------------------------------------------

|  N  | Посада  | П.і.Б. |  Де і коли   |  Дати   |

|бригади|      |     |  проходили   | обстеження |

|    |      |     |  навчання з   | на ВІЛ   |

|    |      |     |   питань    |       |

|    |      |     | діагностики ВІЛ- |       |

|    |      |     |   інфекції   |       |

|-------+-----------+---------+-------------------+-------------|

| 1  |Лікар   |     |          |       |

|    |Лаборант  |     |          |       |

|    |Лаборант  |     |          |       |

|    |Санітарка |     |          |       |

|-------+-----------+---------+-------------------+-------------|

|    |      |     |          |       |

-----------------------------------------------------------------

        Кількість і результати проведення

           лабораторних досліджень

------------------------------------------------------------------

|Роки з початку|Кількість |    Кількість серопозитивних   |

|відкриття   |досліджень|        результатів      |

|лабораторії  |     |                   |

|--------------+----------+--------------------------------------|

|       |     |первиннопозитивних| повторнопозитивних|

|--------------+----------+------------------+-------------------|

|--------------+----------+------------------+-------------------|

------------------------------------------------------------------

Дозвіл___________________________обласної/міської режимної комісії

на функціонування лабораторії

N____________________________ від___________________________  р.

Керівник лабораторії

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________
(1) Бригада з 4-х осіб (1 лікар, 2 лаборанти, 1 санітарка) забезпечує первинне дослідження 3500 - 4000 зразків сироваток крові на місяць.

Додаток 15

Рекомендований перелік приміщень, необхідних для роботи лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції *

----------------------------------------------------------------

| N |    Назва приміщень     | Кількість | Рекомендована|

|п/п|                |  кімнат |   площа  |

|  |                |      |  (кв.м)  |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|1. | Приміщення для приймання   |    1  |  10 - 18  |

|  | зразків сироваток крові, їх  |      |       |

|  | реєстрації, ведення протоколів|      |       |

|  | та видачі результатів     |      |       |

|  | досліджень          |      |       |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|2. | Приміщення для обробки    |    1  |  15 - 20  |

|  | отриманих зразків сироваток  |      |       |

|  | крові, маркіровки, проведення |      |       |

|  | досліджень методом ІФА    |      |       |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|3 | Препараторська та      |    1  |  14 - 22  |

|  | стерилізаційна        |      |       |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|4. | Кімната для проведення    |    1  |  14 - 22  |

|  |дезінфекції матеріалу та миття |      |       |

|  | посуду            |      |       |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|5. | Кімната для співробітників  |    1  |  20 - 25  |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|6. | Кабінет лікаря        |    1  |  10    |

|---+-------------------------------+-----------+--------------|

|7. | Душова, туалет        |    1  |  3 + 3   |

----------------------------------------------------------------

____________
* - Перелік приміщень та їх площа відповідають СНіП N 2.08.02. - 89, розділ III.

Додаток 16

Рекомендований перелік обладнання та витратних матеріалів лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції

-----------------------------------------------------------------

| N |       Назва обладнання        | Кількість |

|п/п|                       |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|1 |Комплект обладнання для серологічної     |      |

|  |діагностики методом ІФА:           |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |- автоматичний спектрофотометр (рідер)    |   1   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |- промивач планшетів автоматичний або     |   1   |

|  | напівавтоматичний              |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |- автоматичні одноканальні дозатори:     |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |на 10 - 50 мкл                |   2   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |на 50 - 200 мкл                |   2   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |на 100 - 1000 мкл               |   2   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |- автоматичні 8-канальні дозатори:      |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |на 10 - 50 мкл                |   2   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |на 50 - 200 мкл                |   2   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|  |одноразові пластикові наконечники (згідно   |      |

|  |кількості досліджуваних сироваток)      |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|2. |Центрифуга ОПН-3               |   2   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|3. |Холодильник побутовий з морозильною камерою  |   3   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|4. |Термостат                   |   1   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|5. |Дистилятор                  |   1   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|6. |Комплект лабораторних меблів         |   1   |

|---+----------------------------------------------+------------|

|7. |Контейнер з холодоагентом для транспортування |   2   |

|  |сироваток                   |      |

|---+----------------------------------------------+------------|

|8. |Пробірки типу "Епендорф"           |   1000  |

|---+----------------------------------------------+------------|

|9. |Пробірки скляні центрифужні          |   1000  |

|---+----------------------------------------------+------------|

|10.|Флакони пеніцилінові             |   1000  |

|---+----------------------------------------------+------------|

|11.|Пробки резинові N 14,5            |   1000  |

|---+----------------------------------------------+------------|

|12.|Пробки резинові для пеніцилінових флаконів  |   1000  |

-----------------------------------------------------------------

Додаток 17

Рекомендовані засоби дезінфекції

------------------------------------------------------------------

|Об'єкт знезараження  | Засіб для  |Концентрація|  Час  |

|            | знезараження*|розчину %  | експозициї|

|            |        |      |  (хв.)  |

|-----------------------+---------------+------------+-----------|

|Підлога        | хлорамін   |  1,0   |  60   |

|            |        |  3,0   |      |

|            | акт. розчин  |  0,5   |  30   |

|            | хлораміну   |      |      |

|            | освітл. розчин|  1,0   |  60   |

|            | хлорного   |      |      |

|            | вапна     |  3,0   |  30   |

|-----------------------+---------------+------------+-----------|

|Поверхні лабораторних | перекис водню |  6,0   |      |

|столів         |        |      |      |

|-----------------------+---------------+------------+-----------|

|Лабораторний посуд, в | перекис водню |  6,0   |  60   |

|т.ч. пластикові    |        |      |      |

|наконечники для    |        |      |      |

|автоматичних дозаторів |        |      |      |

|-----------------------+---------------+------------+-----------|

|Відходи крові (згустки,| сухе хлорне  |співвідно- |  60   |

|сироватка)       |  вапно   | шення   |      |

|            |        |препарату  |      |

|            |        |  та    |      |

|            |        | відходів  |      |

|            |        |      |      |

|            |        |  1 : 5  |      |

|-----------------------+---------------+------------+-----------|

|Гумові рукавички    | перекис водню |  6,0   |  60   |

|-----------------------+---------------+------------+-----------|

|Руки          | один з    |готовий до |  5   |

|            | препаратів  |використання|      |

|            | дозволених до |      |      |

|            | застосування в|      |      |

|            | Україні    |      |      |

------------------------------------------------------------------

____________
* - крім вище перелічених дезінфектантів дозволяється використання інших дезінфікуючих засобів, згідно з діючим Обліковим переліком дезінфекційних засобів в Україні, затверджених Головним державним санітарним лікарем України.