Вы здесь

Автор: 
Дата издания: 
Тип книги: 

Клінічні лабораторні дослідження

Клінічні лабораторні дослідження: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Бойко Т.І. — 2-ге вид., перероб. і доп. ВСВ "Медицина", 2015, - 352 с.
ISBN: 978-617-505-296-9

Матеріал підручника відповідає новій програмі навчання студентів за спеціальністю “Лабораторна діагностика”. Його мета — надати теоретичні знання з гематологічних і загальноклінічних досліджень, а також із досліджень сечі і функцій органів травлення, що необхідні для розуміння значення лабораторних досліджень і оволодіння навичками їх виконання.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—IІІ рівнів акредитації та лаборантів клініко-діагностичних лабораторій


Оглавление: 
Тема 1. Вступ до спеціальності
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 2. Вчення про кровотворення
Тема 3. Фізіологічна роль формених елементів. Гематологічна норма
Тема 4. Патологічні зміни складу крові
Тема 5. Анемії — захворювання системи крові
Тема 6. Анемії. Агранулоцитоз. Променева хвороба. Лабораторна діагностика
Тема 7. Лейкози — захворювання системи крові
Тема 8. Хронічні лейкози. Лімфогранульоматоз. Лабораторна діагностика
Тема 9. Геморагічні діатези. Лабораторна діагностика
Тема 10. Імунні властивості еритроцитів. Групи крові та резус­фактор
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Тема 11. Будова нирок. Теорія сечоутворення
Тема 12. Дослідження сечі. Фізичні властивості сечі. Проба Зимницького
Тема 13. Хімічне дослідження сечі: протеїнурія та глюкозурія
Тема 14. Хімічне дослідження сечі. Пігменти сечі
Тема 15. Мікроскопічне дослідження сечі
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Тема 16. Методи дослідження функціонального стану шлунка. Фракційне зондування
Тема 17. Дослідження шлункового соку
Тема 18. Внутрішньошлункова рН­метрія. Беззондові методи дослідження секреції шлунка
Тема 19. Дослідження дуоденального вмісту
Тема 20. Копрологічне дослідження
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 21. Дослідження рідин із серозних порожнин
Тема 22. Дослідження спинномозкової рідини
Тема 23. Дослідження мокротиння
Тема 24. Дослідження виділень зі статевих органів
ТЕСТИ
Список рекомендованої літератури